[

Bistand til oprettelse af ægtepagt

Når I indgår ægteskab uden at oprette ægtepagt om særeje, har I delingsformue. Det betyder ikke, at I ejer jeres aktiver i fællesskab, men at værdierne skal deles ved skilsmisse.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Mulighederne for individuel tilpasning af ægtepagten er mange

Ved ægtepagt kan I aftale, at den enes eller begges aktiver helt eller delvist skal holdes uden for delingen. En ægtepagt kan oprettes både før og under ægteskabet, og den kan tilpasses det enkelte par og den enkelte families situation. Især hvis én eller begge parter har særbørn, vil det være en god idé at overveje behovet for en ægtepagt. En ægtepagt om særeje kan angå kun enkelte ejendele, brøkdele af ejendele eller en bestemt sum, og det kan aftales, at særejet aftrappes med tiden.

Vi kan vejlede jer om de mange forskellige muligheder for ægtepagtens udformning, tilpasset jeres behov.

Ægtepagt om deling af pensionsrettigheder

Pensionsrettigheder kan som udgangspunkt holdes uden for delingen. Ved ægtepagt kan I aftale, at pensionsrettigheder skal indgå i ligedelingen. Det kan især være aktuelt for ægtepar, der har valgt, at den ene skal arbejde på deltid eller være hjemmegående af hensyn til omsorgen for børnene.

[

Læs mere om relaterede emner til skilsmisse og separation