[

Priser

Vores timesalær aftales individuelt. Når vi har talt sammen, vil du modtage en ordrebekræftelse med et estimat over sagens omfang og pris.

Salærberegningen sker på baggrund af det anvendte tidsforbrug og sagens kompleksitet.

I sager om tvangsanbringelse og i forbindelse med underretningsmøder i Ankestyrelsen har du ret til at få en advokat beskikket. Det vil sige, at advokatbistanden er gratis for dig. Børn der er fyldt 10 år har også ret til gratis advokat.

I sager om bopæl, forældremyndighed og samvær, der behandles af familieretten, har du også mulighed for at få advokatbistand gratis, hvis sagen er omfattet af reglerne om fri proces eller er dækket af din forsikring.

Du kan kun få dækning af din forsikring i landsretten, hvis din modpart har anket byrettens dom, og du nu er indstævnt og skal bruge en advokat til at hjælpe dig i landsretten.

Vi kan hjælpe dig med at søge om fri proces ved at fremsende din årsopgørelse til familieretten.

I 2023 vil du få fri proces til at føre din sag, hvis du tjener mindre end 358.000 kroner årligt. Har du hjemmeboende børn under 18 år, forhøjes grænsen med 62.000 kroner pr. barn.