[

Familieretshuset

Familieretsadvokaterne har mange års erfaring med sagsbehandling og rådgivning i Familieretshuset.

Hos Familieretsadvokaterne modtager du vejledning, rådgivning og juridisk bistand, hvis du skal til møde i Familieretshuset. Læs mere om hvordan sager bliver behandlet, og hvad du med fordel kan være opmærksom på.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Sagsbehandlingen

Familieretshuset har forskellige måder at behandle en sag på alt efter hvor kompliceret den er. Den indledende screening afgør, om I som forældre bliver indkaldt til et familiemægligsmøde eller – i de komplekse sager – et familieretligt udredningsmøde. I udredningssagerne har Familieretshuset opgaven med at undersøge sagen grundigt og kan træffe midlertidig afgørelse, mens den endelige afgørelse af sagen sker i familieretten. I familiemæglingssagerne kan Familieretshuset træffe afgørelse om samvær, mens afgørelse om bopæl og forældremyndighed altid skal afgøres af familieretten.

[

Rådgivning til dig som forælder

Familieretshuset tilbyder forskellige former for vejledning og støtte, f.eks. børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og samarbejdskursus.

Du kan læse mere om tilbuddene her.

[

Om børneenheden og kontaktpersonsordningen

I Familieretshuset er der en særlig Børneenhed. En væsentlig opgave for Børneenheden er afholdelse af børnesamtaler som led i oplysningen af en sag, der skal afgøres juridisk, samt afholdelse af kontaktperson-samtaler, børnegruppe-forløb, rådgivningslinje mv.

Formålet med kontaktpersonordningen er at styrke barnets stemme, og at barnet støttes og aflastes ved, at barnet får en fast kontaktperson fra Børneenheden. Kontaktpersonen kan følge barnet gennem forløbet og svare på barnets konkrete spørgsmål, når forældrenes uenighed er svær at håndtere.

Læs nærmere om Familiehusetes tilbud til børn