[

Underretning

Er din sag startet som en underretningssag, og er du nu blevet indkaldt til møde I Ankestyrelsen?

Ikke alle sager starter i kommunens børn og unge-udvalg. Både borgere og professionelle fagpersoner kan sende en underretning til kommunen, men de kan også ringe eller skrive til Ankestyrelsen, hvis der er bekymring for et barn. En underretning kan godt være anonym.

Hvis Ankestyrelsen er bekymret for dit barn, bliver du muligvis indkaldt til et møde. På mødet kan Ankestyrelsen vælge ikke at gå videre med sagen, men de kan også beslutte, at dit barn skal anbringes. Når en sag starter i Ankestyrelsen, er det derfor endnu mere vigtigt, at du har en advokat ved din side, da det er vores erfaring, at Ankestyrelsen i nogle sager ikke har alle de relevante oplysninger. Det er også vores oplevelse, at mange forældre ikke møder op til mødet i Ankestyrelsen i disse sager, fordi de ikke er helt klar over, at Ankestyrelsen kan beslutte at tvangsfjerne et barn, uden at sagen har været behandlet i børn og unge-udvalget først.

Du har ret til gratis advokatbistand, når du bliver indkaldt til underretningsmøde i Ankestyrelsen.

Har du spørgsmål til mødet i Ankestyrelsen eller brug for advokatbistand, kan du kontakte os ved at ringe på telefon 33 36 70 44.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til samvær

[

Samværschikane

Det kan være svært at samarbejde, når I som forældre opfatter virkeligheden på hver jeres måde, og opfatter barnet og barnets behov på hver jeres måde. Samværsreglerne er udformet for at kunne forebygge og modvirke samværschikane (eller samarbejdschikane), men det er desværre et faktum, at mange børn kommer i klemme på grund af forældrenes dårlige samarbejde. I en del tilfælde handler det om, at den ene forælder udøver chikane.

Vi er specialiserede i sager om samvær, blandt andet fordi vi gennem mange år arbejdet med højkonfliktsager, og ved hvordan vi bedst kan hjælpe dig for at finde løsningsmuligheder og skærme dit barn.

Erstatningssamvær

‘Hvis et hverdags- eller weekendsamvær aflyses af bopælsforælderen, er der automatisk erstatningssamvær den følgende uge, i det samme omfang og på samme tidspunkter som det aflyste samvær. Samværsforælderen skal straks efter aflysningen give bopælsforælderen besked om, at man ønsker erstatningssamvær. Statsforvaltningen eller andre myndigheder skal ikke involveres.

Skal du udlevere dit barn til samvær når du er bekymret for forholdene hos samværsforælderen?

Har I en samværsafgørelse eller aftale om samvær, der kan tvangsfuldbyrdes, skal barnet udleveres til samvær i henhold til afgørelsen eller aftalen. Såfremt du har en begrundet frygt for, at barnet vil lide overlast under samværet, har du dog ikke pligt til at udlevere barnet. Du bør handle relevant og hurtigt på de forhold, som giver grundlag til din bekymring. Du bør typisk anmode Statsforvaltningen om suspension af samværet. Vi kan vejlede dig nærmere, om hvordan du bør forholde dig.

Sag i fogedretten om udlevering til samvær

Som advokater med speciale i samværssager kan vi hjælpe dig, hvis du har brug for bistand i en sag, som behandles i fogedretten. Det kan være, hvis du er samværsforælder, og bopælsforælderen uden saglig grund nægter at udlevere barnet til samvær.

Vi kan også hjælpe dig hvis du som bopælsforælder er blevet indkaldt til fogedretten på grund af manglende udlevering af barnet, og hvor den manglende udlevering skyldes en begrundet frygt for, at barnet vil lide overlast under samværet.

Under visse betingelser kan du få fri proces i fogedretten. Det betyder i givet fald, at staten betaler advokatens salær. Du kan selv vælge advokat.