[

Du har ret til gratis advokatbistand

Du har ret til gratis advokatbistand, når kommunen indstiller til børn og unge-udvalget, at dit barn skal være tvangsmæssigt anbragt. Det gælder også hvis kommunen overvejer andre tvangsindgreb, som eksempelvis afbrudt eller overvåget samvær.

Børn over 10 år har også ret til at få gratis advokathjælp. Forældre og børn vælger selv deres advokat, men kan ikke have samme advokat.

Retten til gratis advokatbistand gælder både, når sagen behandles i børn og unge-udvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene.

Du kan selv vælge, hvilken advokat, du gerne vil have, og du kan også skifte advokat.

Vi ser ofte, at samarbejdet mellem kommunen og familierne går i hårdknude – til skade for børnene. Det er derfor vigtigt, at du så tidligt som muligt kontakter en advokat, der kan sikre, at dine rettigheder bliver overholdt. Det vil gavne dig og dine børn i sidste ende.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til tvangsfjernelse