[

Skilsmisseadvokater med kontor i København

Hos Familieretsadvokaterne kan vi som din skilsmisseadvokat hjælpe dig med de mange forskellige juridiske og praktiske spørgsmål der rejser sig når én af jer eller I i fællesskab har besluttet at I skal gå fra hinanden.

Vores kontor ligger i København, men vi kan tage din sag selv om du bor et andet sted i landet.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Ansøgning om separation eller skilsmisse – ved enighed

Ansøgning om separation eller skilsmisse sendes til Familieretshuset. Hvis I er enige om at blive separeret eller skilt, samt enige om vilkårene, er sagsbehandlingen i Familieretshuset skriftlig. I underskriver ansøgningsblanketten med jeres respektive Mit-ID, og vil typisk inden for et par uger modtage en bevilling om det ansøgte (separation eller skilsmisse). Der skal betales et gebyr for at indgive en separations- eller skilsmisseansøgning, se nærmere herom på Familieretshusets hjemmeside.

Særlige skilsmissegrunde samt skilsmisse efter separation

Hvis det kun er den ene ægtefælle, der ønsker skilsmisse, kan skilsmisse bevilliges efter 6 måneders separation. Skilsmisse efter separation sker ikke automatisk, så du skal indgive ny anmodning til Familieretshuset og betale nyt gebyr for behandlingen af skilsmissesagen.

Skilsmisse uden forudgående separation kan også besluttes af Familieretshuset hvis der foreligger en såkaldt skilsmissegrund.

 

De vigtigste direkte skilsmissegrunde er

  • Utroskab (kun forurettede ægtefælle kan kræve direkte skilsmisse)
  • Hvis I har levet adskilt i to år på grund af uoverensstemmelser
  • Vold eller seksuelt overgreb mod ægtefællen, børn, pårørende m.v.

Hvis I ikke er enige

Hvis I ikke er enige om separation eller skilsmisse, vil I blive indkaldt til et møde i Familieretshuset (kaldet vilkårsforhandling). Der skal betales et særskilt gebyr for mødet.

Under mødet vil I få vejledning om separationens eller skilsmissens retsvirkninger, samt om de såkaldte vilkår:

  • Spørgsmålet om ægtefællebidrag
  • Spørgsmålet om hvem af jer, der skal have retten til at fortsætte lejemål, såfremt I har haft fælles bopæl i en lejebolig.

Inden mødet i Familieretshuset kan vi, som skilsmisseadvokater, hjælpe dig med en vurdering af bidragsspørgsmålet eller spørgsmålet om retten til lejeboligen. Det kan desuden være en fordel at have en advokat med til mødet i Familieretshuset hvis du ved eller regner med, at I er uenige om et eller begge vilkår.

Såfremt I efter mødet fortsat ikke er enige om separation eller skilsmisse og/eller om lejeboligen og/eller ægtefællebidrag, vil spørgsmålet blive afgjort af Familieretshuset.

[

Erfaren skilsmisseadvokat

Du kan have ret til fri proces i retssagen, afhængig af dine indkomstforhold. Hvis du får fri proces, betaler staten udgiften til advokaten. Du kan selv vælge advokat.

Har du brug for en skilsmisseadvokat i din sag, så kontakt os i dag for en samtale om, hvad vi kan gøre for dig.

[

Læs mere om relaterede emner til skilsmisse og separation