[

Vilkår

Ægtefællebidrag

I forbindelse med en ansøgning om separation eller direkte skilsmisse skal I tage stilling til, om den ene ægtefælle fremover i en periode skal betale ægtefællebidrag til den anden. Hvis begge parter er i arbejde og kan forsørge sig selv, vil det som hovedregel næppe være aktuelt med en ægtefællebidragspligt.

I kan frit aftale, om der skal betales bidrag eller ej, samt bidragspligtens længde og bidragets størrelse. Såfremt I ikke er enige om bidragspligten, vil spørgsmålet blive afgjort af Familieretshuset, med mulighed for klage til familieretten.

Retten til lejeboligen

Såfremt I har haft fælles bolig i en lejebolig, skal I endvidere i forbindelse med en ansøgning om separation eller direkte skilsmisse tage stilling til, hvem af jer, der skal fortsætte lejemålet. Hvis I ikke kan blive enige om dette, vil spørgsmålet blive afgjort af retten. Overordnet vil retten lægge vægt på, hvem af jer, der har det største behov for at kunne fortsætte lejemålet. Det har også betydning, om denne ægtefælle har økonomisk mulighed for at kunne fortsætte lejemålet.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Erfaren skilsmisseadvokat

Du kan have ret til fri proces i retssagen, afhængig af dine indkomstforhold. Hvis du får fri proces, betaler staten udgiften til advokaten. Du kan selv vælge advokat.

Har du brug for en skilsmisseadvokat i din sag, så kontakt os i dag for en samtale om, hvad vi kan gøre for dig.

[

Læs mere om relaterede emner til skilsmisse og separation