[

Advokater med speciale i tvangsfjernelse

Med kontor i København

Betingelserne for anbringelse og andre tvangsmæssige indgreb

Ifølge barnets lovkan et barn kun anbringes tvangsmæssigt uden for hjemmet, hvis der er en åbenbar risiko for, at dets udvikling og trivsel lider alvorlig skade på grund af enten:

  • Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge
  • Vold eller andre alvorlige overgreb
  • Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
  • Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge

Det er også en betingelse, at der er en begrundet formodning for at de problemer, der er i familien, ikke kan løses mens barnet eller den unge opholder sig i hjemmet.

Det betyder altså, at kommunen inden en anbringelse skal have undersøgt om f.eks. intensiv støtte i hjemmet til familien, kontaktperson til den unge, ophold på en familieinstitution, aflastningsophold eller andet kan løse de mulige problemer, som familien har.

 

Hvis dit barn er/bliver anbragt har kommunen pligt til:

  • at arbejde for, at dit barn skal hjemgives
  • at lave en grundig handleplan til dit barn
  • at lave en forældrehandleplan til dig
  • at du får en støtteperson, hvis du ønsker det.
Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Kontakt os for spørgsmål

Har du spørgsmål til din sag, eller ønsker du at tale med en advokat med speciale i tvangsfjernelse, er du altid velkommen til at kontakte os på 33 36 70 44 eller på familie@homannlaw.dk. Hvis vi ikke kan svare med det samme, vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.