[

Børnebidrag

Begge forældre har efter loven pligt til at forsørge barnet. Forældre har frihed til at aftale, hvordan forsørgelsen kan ske.

Om bopælsforælderen kan kræve børnebidrag fra samværsforælderen afhænger af hvilken samværsordning der er. Hvis barnet opholder sig i 9 eller flere dage ud af 14 hos bopælsforælderen, vil udgangspunktet være, at Familieretshuset efter ansøgning fastsætter børnebidrag. Hvis forældre praktiserer en ligelig fordeling af samværet (6/8- eller 7/7-ordning) er der en formodning for, at samværsforælderen gennem samværet opfylder forsørgelsespligten, og bidrag vil ikke blive fastsat, med mindre det er klart, at samværsforælderen ikke opfylder forsørgelsespligten.

Størrelsen på børnebidraget afhænger af samværsforælderens indkomst, efter en tabel som reguleres årligt. Se nærmere på Familieretshusets hjemmeside.

Sager om børnebidrag og forhøjet bidrag kan være komplekse, for eksempel hvis samværsforælderens indkomst er fra selvstændig virksomhed.

Vi kan hjælpe dig, hvad enten du er bopælsforælder, der overvejer at søge om (forhøjet) børnebidrag, eller samværsforælder der har modtaget en ansøgning om betaling af et bidrag, som du ikke mener er berettiget.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til samvær