[

Er du ikke enig I Ankestyrelsens afgørelse?

Du har 4 uger til at tænke over, om du vil anke Ankestyrelsens afgørelse til byretten.

Du har stadig ret til gratis advokatbistand. Vi snakker med dig om indholdet og begrundelsen i Ankestyrelsens afgørelse. Vi vejleder og hjælper dig undervejs i hele processen, hvis du vil gå videre med sagen. Vi taler også om, hvordan det er at møde i retten, hvis du ikke har prøvet det før.

I retten er der afsat god tid til din sag. Hvis du ønsker det, har du mulighed for at afgive forklaring i retten. I byretten sidder en juridisk dommer og to børnesagkyndige dommere. Vi får ikke resultatet at vide samme dag. Der går typisk 1-2 uger, før vi modtager dommen. Det skyldes, at dommerne skal have god tid til at drøfte sagen, din forklaring og nå til det rigtige resultat.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til tvangsfjernelse