[

Betingelserne for anbringelse og andre tvangsmæssige indgreb

Ifølge barnets lov kan et barn kun anbringes tvangsmæssigt uden for hjemmet, hvis der er en åbenbar risiko for, at dets udvikling og trivsel lider alvorlig skade på grund af enten:

  • Utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge
  • Vold eller andre alvorlige overgreb
  • Misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge
  • Andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge
Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Betingelser

Dernæst er det en betingelse, at de problemer, der kan være i familien, ikke kan løses mens barnet eller den unge opholder sig i hjemmet.

Det betyder altså, at kommunen inden en anbringelse skal have undersøgt om f.eks. intensiv støtte i hjemmet til familien, kontaktperson til den unge, ophold på en familieinstitution, aflastningsophold eller andet kan løse de mulige problemer, som familien har.

Hvis dit barn er/bliver anbragt har kommunen pligt til:

  • at arbejde for, at dit barn skal hjemgives
  • at lave en grundig handleplan til dit barn
  • at lave en forældrehandleplan
  • at du får en støtteperson, hvis du ønsker det.
[

Læs mere om relaterede emner til tvangsfjernelse