[

Ungdomskriminalitets-nævnet

Ungdomskriminalitetsnævnet behandler sager om børn og unge mellem 10 – 17 år, der er mistænkt eller dømt for enten personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

Møder i Ungdomskriminalitetsnævnet bliver afholdt hos domstolene.

I nævnet sidder der en dommer, en repræsentant fra kommunen og en repræsentant for politiet.

Der kan også sidde en børnesagkyndig, der kan give råd og vejledning til nævnet.

Er din sag blevet henvist til Ungdomskriminalitetsnævnet, kan du som ung eller forælder til den unge have ret til gratis advokatbistand.

Vi har erfaring med at møde for Ungdomskriminalitetsnævnet og hjælper gerne dig eller dit barn. Du er velkommen til at ringe på telefon 33 36 70 44.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til tvangsfjernelse