[

Bodeling

Det økonomiske opgør efter separation og skilsmisse har stor betydning både praktisk og økonomisk. Med mindre der foreligger særeje, skal værdierne gøres op og ligedeles.

Vi kan hjælpe dig med bodelingen på forskellige måder – enten ved at bidrage til, at I indgår en aftale om bodelingen, eller ved at bistå dig ved skifterettens behandling af sagen.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til bodeling

[

Særlige regler for pensionsrettigheder

Der gælder særlige regler for pensioner og andre rettigheder af personlig karakter.

Sådanne rettigheder kan som udgangspunkt holdes udenfor delingen. Det kan være svært at få klarhed i, om samtlige pensionsrettigheder kan holdes udenfor delingen, og vi kan vejlede dig herom.

Nye regler pr. 1. januar 2018

En ny lov om ægtefællers økonomiske forhold, er trådt i kraft pr. 1. januar 2018. Find den nye lov her.

Den nye lov gælder for bodelingen i sager, hvor ansøgningen om separation eller skilsmisse er modtaget hos Familierershuset fra januar 2018.

Hovedreglen om ligedeling af ægtefællernes værdier er videreført i den nye lov, ligesom de særlige regler for pensionsrettigheder også er videreført.

Der er indført et nyt begreb – delingsformue – til erstatning for ”formuefællesskab” og ”fælleseje”. Delingsformue er et mere dækkende begreb end det misvisende fælleseje-begreb.