[

Andre tvangsmæssige indgreb

 Børn og unge-udvalget kan også træffe afgørelser om overvåget samvær mellem forældre og børn, afbrydelse af samvær, afbrydelse af telefonkontakt, brevkontrol, anonymisering af opholdssted m.v.

Disse afgørelser kan være lige så indgribende for en familie, som anbringelsen i sig selv, og have stor betydning for, om børn og forældre kan opretholde et tæt forhold under en anbringelse.

Har du spørgsmål til forholdene omkring samvær og kontakt, kan du ringe til os på telefon 33 36 70 44.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til tvangsfjernelse