[

Særlige skilsmissegrunde samt skilsmisse efter separation

Hvis det kun er den ene ægtefælle, der ønsker skilsmisse, kan skilsmisse bevilliges efter 6 måneders separation. Skilsmisse efter separation sker ikke automatisk, så du skal indgive ny anmodning til Statsforvaltningen og betale nyt gebyr for behandlingen af skilsmissesagen. Såfremt I ikke er enige om skilsmissen, skal sagen afgøres af retten. Processen vil derfor tage længere tid, men sagen er en ren formalitet i retten. Der skal dog afholdes et retsmøde. Såfremt du opfylder betingelserne for fri proces (se ovenfor), vil staten betale din advokat.

Skilsmisse uden forudgående separation kan også besluttes af retten (efter forudgående behandling i Statsforvaltningen), hvis der foreligger en såkaldt skilsmissegrund. De vigtigste direkte skilsmissegrunde er:

  • Utroskab (kun forurettede ægtefælle kan kræve direkte skilsmisse)
  • Hvis I har levet adskilt i to år på grund af uoverensstemmelser
  • Vold eller seksuelt overgreb mod ægtefællen, børn, pårørende m.v.
Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til skilsmisse og separation