[

Særligt til dig der er over 10 år – om gratis advokatbistand

Det er en meget svær situation at være ung og anbragt uden for hjemmet.

Er du fyldt 10 år, har du ret til en advokat, når din tvangsfjernelsessag bliver behandlet i kommunen, Ankestyrelsen og ved domstolene. Du må selv vælge din advokat, men du kan ikke have den samme advokat som dine forældre.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Din holdning og dine ønsker

Når du er fyldt 10 år, har du også ret til at møde op, når børn og unge-udvalget behandler din sag, og fortælle udvalget, hvad din holdning og dine ønsker er. Det gælder også, når din sag bliver behandlet i Ankestyrelsen eller ved domstolene. Som din advokat møder vi sammen med dig, når din sag bliver behandlet, og vi sørger for, at der bliver lyttet til dig og dine ønsker. Vi varetager kun dine interesser. Vi repræsenterer altså ikke kommunen eller Ankestyrelsen og heller ikke dine forældre – men kun dig.

Det kan også være, at du synes, at det er for svært at komme til møderne i børn og unge-udvalget eller Ankestyrelsen. Så kan vi i stedet møde op på dine vegne og videregive din holdning – vi er “din stemme”.

Vi står ved din side

Hvis du synes, at det er svært at tale med kommunens medarbejdere, kan vi også hjælpe dig i den situation.

Vores største opgave er at sikre, at dine rettigheder bliver overholdt, og at du bliver hørt. Du kan altid ringe til os.

Du har også mulighed for at få en bisidder med, når du skal mødes med mig eller skal til møde om din sag. Det kan f.eks. være en bisidder gennem Børns Vilkår – læs mere på www.bornsvilkar.dk

[

Læs mere om relaterede emner til tvangsfjernelse