[

Ugift samliv – regler om ”bodeling” samt arv

Ugifte samlevende kan også i større eller mindre grad have haft ”fælles økonomi”, men der skal ikke foretages nogen bodeling i lovens forstand når samlevende går fra hinanden. Det er heller ikke muligt for samlevende at lave en forhåndsaftale om, at der skal foretages en deling ved et eventuelt brud, som om parret var gifte med hinanden.

Skifteretten kan dog behandle sager om opløsning af ugifte samlevendes sameje om flere aktiver i forbindelse med samlivets ophør.

Kompensationskrav

Selv om der ikke finder en egentlig bodeling sted, er der derimod ved samlivsbrud muligt at kræve et kompensationsbeløb, såfremt en samlever har bidraget væsentligt til, at den anden har kunnet oparbejde eller bibeholde en formue. Reglerne om kompensationskrav er skabt af domstolene, og det beror på en konkret vurdering af de foreliggende omstændigheder, om man har et sådant krav. Vi kan vejlede dig om det er relevant for dig at fremsætte et kompensationskrav.

Et kompensationskrav kan også være aktuelt når samlivsforholdet ophører ved død.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Muligheden for at oprette udvidet samlevertestamente

Samlevende arver ikke hinanden efter loven, og hvis I som samlevere ønsker at sikre hinanden i dødssituationen, kan I oprette et testamente – eventuelt et udvidet samlevertestamente, som arvemæssigt stiller jer som om I var ægtefæller med fuldstændigt særeje.

En samlever vil typisk være den, der i dødssituationen modtager udbetaling af forsikrings- og pensionsydelse, da en samlever er ”nærmeste pårørende” i lovens forstand. Det kan være en god idé at gennemgå jeres forsikrings- og pensionsforhold, for at sikre, at forsikrings- og pensionsordningerne er i tråd med jeres ønsker.

Andre socialretlige sager

Vi kan også hjælpe dig med andre sager inden for socialret.
Det gælder for eksempel sager om

  • adoption
  • plejetilladelser
  • førtidspension
  • skoletilbud for børn med særlige behov
  • hjælpemidler
  • merudgifter
[

Læs mere om relaterede emner til bodeling