[

Hvad sker der hvis jeg klager over afgørelsen?

Hvis børn og unge-udvalget har besluttet, at dit barn skal anbringes, har du 4 uger til at beslutte, om du vil klage over denne afgørelse.

Du har fortsat ret til gratis advokatbistand – og vi rådgiver dig og står ved sin side hele vejen.

Din sag skal behandles af Ankestyrelsen inden 8 uger efter, der er truffet afgørelse i børn og unge-udvalget.

Hvis du ønsker at klage, skriver vi en klage, og vi holder et nyt møde inden mødet i Ankestyrelsen. Her har du også mulighed for at møde personligt sammen med din advokat.

Ankestyrelsen tager stilling til, om dit barn skal være anbragt, eller om det skal hjemgives. Hvis dit barn fortsat skal være anbragt, tager de også stilling til perioden (typisk 1 eller 2 år).

Du kan klage over Ankestyrelsens afgørelse til domstolene.

Skriv til os
Skriv til os igennem kontaktformularen for at få fat på os

[

Læs mere om relaterede emner til samvær